Arhiiv

Armastus ja haridus muudavad maailma (nr 90/ 30.8.2013)

kukk

Foto: Johann Jaritz /CC

Tänase Kirik & Teoloogia numbriga soovib toimetus anda uue kooli- ja õppeaasta alguseks lugejaile kaasa mitu mõttelõnga, mida harutama asuda. Armastus, mis juhib tarkust, ja tarkus, mis mõtestab lahti armastust, on iga kristlase jaoks olulised. Kirik & Teoloogia toimetuse liige Johann-Christian Põder lahkab tänases artiklis ülevaatlikult armastuse erinevaid tahke Søren Kierkagaardi mõttemaailmas. Taani filosoof ja teoloog, kelle sünnist möödus käesoleval aastal 200 aastat, on keeleliselt ja kommunikatiivselt raskelt tabatav, aga seda sügavam, ning seepärast saab küsida ka põhjuste kohta armastada Kierkegaardi.

Armastus, mida Kierkegaard on käsitlenud üldinimliku fenomenina, seega Jumala kingitusena, ei oota tasu. See asetab meid ligimese ette temaga võrdväärsena, ei parema ega halvemana. Kristlase, aga ka kiriku kui institutsiooni jaoks võib sellest kasvada probleem: kui ligimene on samaväärne, aga ei ole kiriku liige, mõtleb tänapäeva pluralistlikus maailmas hoopis teisi mõtteid, ja vahest ei osalegi kristlaste seas või kirikus harjunud kommunikatsioonimudelis, siis kuidas temaga üldse suhelda. Kas ta näiteks kristlikku armastuse sõnumit mõistab? EELK Rakvere ja Käsmu koguduste õpetaja Tauno Toompuu kirjutab värskes Kirik & Teoloogia arvamusloos kirikust pluralistlikul tehnoajastul ning julgustab meid teadlikule ja vastutustundlikule paljunäolisusele. Sõnum Jeesusest on lihtne, aga samas ka mitmetahuline. Ja see on meie võimalus.

Kirik & Teoloogia toimetuse liikme Thomas-Andreas Põderi tänase jutluse aluseks on lugu Jaakobist, kes uinus paigas, mille ta hiljem nimetas Peeteliks. Selles paigas ilmus talle Jumal, andis tõotuse, Jaakob ärkas, mõistis, kartis patususe pärast, aga võttis enda ja meie kõigi jaoks kaasa Jumala tõotuse, et ta on meist igaühega. See annab kirikule kindluse olla, sest ta on koht, kus jumalik tõotus ja meie lootus täidavad iga viimase kui nurgakese.

Toimetus juhib lugejate tähelepanu ka kahele tänasele uudisele. Esimesega peame meeles emeriitõpetajat Peep Audovat ja soovime talle 70. sünnipäevaks palju õnne. Teisega peame meeles Martin Luther Kingi, kelle USA ja rohkematki ajalugu muutnud I have a dream-kõnest möödus 28. augustil 50 aastat. Armastus, haridus ja võrdsed võimalused muudavad maailma.

 

Tänases numbris:

Johann-Christian Põder, Kierkegaardi armastus.

Tauno Toompuu, Kirik pluralistlikul tehnoajastul.

Thomas-Andreas Põder, Kus on tõotuse Jumal? (1Ms 28:10-19a).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda ja registrit autorite järgi.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English