Uudised ja oikumeenia

Tartu Ülikooli religiooniuuringute magistriõpe on läbinud põhjaliku uuenduse

Seoses senise religiooniantropoloogia magistriõppe ümberprofileerimisega religiooniuuringute erialaks avaneb õppekava 2013. aasta sisseastujatele oluliselt uuenenud kujul.

Uuendatud õppekava on varasemaga võrreldes kompaktsem, sisaldades seniste üld- ja erialaõppe moodulite asemel ühte kohustuslikku õppe moodulit (72 EAP), mis koosneb põhiliselt 6 EAP mahulistest ainetest (senise 3 EAP asemel). Sellega on vähenenud õppekava killustatus ja üliõpilasele kohustuslike eksamite hulk. Need muudatused on eriti asjakohased käivitunud kõrgharidusreformi taustal: kui nüüdsest tähendab tasuta õpe 30 EAP sooritamist semestris, siis väiksem eksamite hulk on siin abiks. Samas suureneb läbitavate ainete süvenemiseaste: lipukirjaks on „vähem, aga põhjalikumalt“.

Oluliselt suuremat tähelepanu pööratakse õppimisele isikliku uurimistöö kaudu: 1. semestril algab õpe metodoloogia seminariga, mille põhjalt üliõpilane jätkab 2. semestril individuaalse uurimisseminariga. Hiljemalt 3. semestri alguses algab üliõpilase koostöö juhendajaga ja magistritöö 30 EAP-st 12 saab üliõpilane kätte juba 3. semestri lõpus. Sellise õppekorralduse eesmärgiks on nii üliõpilaste uurimispädevuse kui magistritööde kvaliteedi tõus.

Uurimispädevuse kasvu toetab ka asjaolu, et enamus kohustuslikest ainetest on iseseisva lugemise ja organiseeritud välitööde põhised uurimisseminarid, millest mõnedes („Orientaalusundite seminar“ ning „Sakraaltekstid ja kultuur“) võib üliõpilane kokkuleppel õppejõuga eraldi süvendada oma varasemaid teadmisi väljavalitud religiooni vallas. Näiteks kui üliõpilane on varem õppinud valikainet „Sissejuhatus judaismi“ ja tunneb erihuvi judaistika vastu, võib ta kokkuleppel õppejõuga süveneda aine „Sakraaltekstid ja kultuur“ raames eraldi Talmudi maailma, samas kui teised üliõpilased läbivad seda ainet üldises korras teistel alustel. Sama kehtib islami, kristluse või mõne muu religiooni kohta.

Õppekava uurimispõhisusega kaasneb niisiis täiendav paindlikkus. Kui keegi huvitub religiooniantropoloogiast-sotsioloogiast, siis toetavad seda huvi lisaks individuaalsele uurimisseminarile mitmed ained kohustusliku õppe moodulist ning antropoloogia valikmoodul. Kes huvitub teaduse ja religiooni suhetest, leiab lisaks spetsialiseerumisvõimalusele kohustusliku õppe raames endale täiendavalt aineid nii valik- kui vabaainete raames. Võimalusi on mitmesuguseid – tuleb ainult ilmutada uurimishuvi.

Lähemat infot saab õppekava programmijuhilt, religiooniuuringute teadur Ain Riistanilt, e-mail: ain.riistan@ut.ee

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English