Arhiiv

Valgus paistab (nr 76/ 24.5.2013)

Foto: Urmas Nõmmik

Foto: Urmas Nõmmik

 

Valgus paistab. Millal? Kolmainupühal! Paistab meie peale, kutsub kasvama. Nagu tajus seda Nikodeemos, kui läks Jeesuse juurde „ööpimeduses lootusega leida valgust“, nagu kirjutab tänases Kirik & Teoloogia jutluses Jh 3 põhjal Jüri Bärg. Toimetusel on eriline au avaldada sellega legendaarse jutlustaja ja õpetaja Jüri Bärgi (1940–1999) kolmainupühadel 1985 ja 1988 peetud jutlus. Jumala avalikuks saamisest kirjutab ta: „Meie Jumal on nähtamatu, meie Issand Kristus Jeesus, kord inimesena inimeste rada kõndides, on meist lihalikult eraldatud asjadest, meie Vaim, Jumalalt, tuule sarnane – see kõik on avalik ja saab üha avalikumaks. See saab avalikuks inimeses ning meie jaoks, minu, sinu jaoks, esmajoones iseenestes.“

Siis, avalikuks saamist kogedes, võib laulda Martin Lutheri sõnadega KLPR 139 esimest salmi:

Kolmainus Jumal igavest,
Su rahvas palub südamest:
oh paistku meile heldesti
Su püha valgus selgesti!

Selle valgusega kasvame ja saame teadlikuks. Teadlikena näeme selgemini, uusi ja vanu asju, mõistame senist, olevat ja tulevat. Meie hea kaasautor, Hugo Treffneri Gümnaasiumi usundiõpetuse ja filosoofia õpetaja Toomas Jürgenstein leidis endale minevikust vestluskaaslase, kooli- ja kultuuritegelase Märt Raua, kelle 75 aastat tagasi avaldatud ettekandega ta dialoogi peabki. Saame teada, mis on nende aastate jooksul kooli usuõpetuses ja meie ühiskonnas muutunud, mis mitte.

Aga kõige rohkem saab Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu tegevus nähtavaks Piiblis. Kui me seda mõistame. Kas mõistame? Kas mõistame õigesti? Vaieldud on selle „õigesti“ üle palju. Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liige Jaan Lahe jätkab oma artikli teises osas ülevaadet piiblitõlgendamise ajaloost, sedakorda keskaja kohta.

Head kolmainupüha soovib Kirik & Teoloogia toimetus.

 

Tänases numbris:

Jaan Lahe, Võitlus õige piiblitõlgenduse pärast. Kristlike piiblitõlgenduste ajalugu, 2: keskaeg.

Toomas Jürgenstein, Vestlus kolleegiga, mis algas 75 aastat tagasi.

Jüri Bärg, Jutlus kolmainupühal (Jh 3:1–8).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele. Vaata ka 2011.–2012. aasta sisukorda jaregistrit autorite järgi.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English