Raamatud

Luterliku Maailmaliidu publikatsioon Piibli tõlgendamisest

„„Sinul on igavese elu sõnad“ – Johannese evangeeliumi transformatiivseid lugemisi luterlikust perspektiivist“ – nii kõlab Luterliku Maailmaliidu (LML) hiljuti ilmunud väljaande pealkiri.

Raamat ilmus sarjas LWF Documentation (nr 57/2012) ja selle eesmärgiks on tugevdada tõlgenduslikke praktikaid, mis püüavad kriitiliselt aidata piiblilugejaid nende erinevates kontekstides. See on osa piiblitõlgenduste (hermeneutika) õppimise ja üksteisega jagamise luterlikust osadusest, mille algatas aastal 2011 LML Teoloogia ja Avaliku tunnistuse osakond.

Väljaande autoriteks on luterlikud teoloogid, kes võtsid osa aastal 2011 Nairobis Keenias toimunud hermeneutika avakoosolekul. Osalejad kasutasid Johannese evangeeliumit, et uurida erinevaid kontekstilisi väljakutseid, võttes ühtlasi arvesse luterliku ja reformeeritud traditsiooni rikkalikke oikumeenilisi perspektiive.

Raamatu sissejuhatuses rõhutab LML peasekretär õp Martin Junge vajadust arendada hõlmavaid tööriistu Pühakirja tõlgendamiseks, nii et „Piibel saaks nii kiriku kui ühiskonna uuenemise allikaks“.

Kuigi raamat on mõeldud kasutamiseks akadeemilistes kontekstides nagu tudengite ja pastorite väljaõpe, võivad selles sisalduvaid tekste kasutada ka kõik need, kes soovivad „süvendada oma arusaamist Piibli tõlgendamisest,“ märgib toimetaja õp dr Kenneth Mtata. Mtata, kes on LML Teoloogia ja Avaliku tunnistuse osakonna luterliku teoloogia ja praktika õppesekretär, koordineerib ühtlasi hermeneutika programmi, mille eesmärgiks on tõsta esile Piibli tähtsust aastal 2017 tähistatava reformatsioonijuubeli valguses.

You have the Words of Eternal Life  ilmus kirjastuses Lutheran University Press (Ameerika Ühendriigid), saksakeelne väljaanne ilmub kirjastuses Evangelische Gemeindepresse (Saksamaa).

Allikas: Luterlik Maailmaliit

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English