Uudised ja oikumeenia

Jätkuvalt on Maa elanikkonnast üks kolmandik kristlased

Värskeima usundeid puudutava statistika põhjal on 50 aasta jooksul migrantide arv maailmas kasvanud 80 miljonilt 200 miljonile. Neist 76 protsenti on kristlased ja moslemid, kuigi nende kahe usundi esindajate osakaal maailma rahvastikus on vaid 55 protsenti.

Võrreldes eelmise aasta statistikaga on 2013. aasta usundite statistikas vähe muutusi. Moslemite hulk on pisut kasvanud, samuti mitte ühegi usundiga seotud olevate inimeste ja ateistide hulk.

Kristlasi on 2013. aasta alguses 33 protsenti elanikkonnast ehk protsentuaalselt sama palju kui 2012. aasta alguses. Rahvausundite, hiina traditsioonilise usundite esindajate ja budistide hulk on vähenenud. Muude usundite esindajate hulk on püsinud peaaegu samal tasandil.

Usuliste ühenduste osas kasvab nelipühilaste hulk ja seda peamiselt väljaspool Lääneriike. Sellesse rühma kuuluvate usklike hulk oli 1900. aastal alla ühe miljoni. 1970. aastal oli neid 63 miljonit ja 2013. aastal juba 628 miljonit inimest. 2025. aastaks ennustatakse nende hulgaks 828 miljonit, mis moodustaks juba peaaegu ühe kolmandiku maailma kristlaskonnast.

Kõigist kristlastest elab 65 protsenti lõunapoolkeral. Kristlaste hulk kasvab kõigil mandritel, kuid kõige kiiremini siiski lõunapoolkeral.

Kiriku ja teiste kristlike ühenduste liikmeid on jätkuvalt kõige rohkem Euroopas – 562 miljonit, Ladina-Ameerikas 556 miljonit, Aafrikas 510 miljonit, Aasias 365 miljonit, Põhja-Ameerikas 226 miljonit ja Okeaanias 25 miljonit.

Maa elanike arv on käesoleval hetkel 7,1 miljardit ja see kasvab 2025. aastaks 8 miljardini.

 

(Allikas: International Bulletin of Missionary Research. Jaanuar 2013. Kokkuvõtte tegi Timo Vasko)

 

Maailma usundid aastal 2013

Kristlased 2 354 miljonit 33%

Moslemid 1 635 miljonit 22, 9 %

Hindud 982 miljonit 13,7 %

Mitte-religioossed 684 miljonit 9,6 %

Budistid 509 miljonit 7,1 %

Hiina traditsiooniliste usundite esindajad 433 miljonit 6,0 %

Rahvausundite esindajad 243 miljonit 3,4 %

Ateistid 136 miljonit 1,9 %

Uususundite esindajad 63 miljonit 0,9 %

Sikhid 25 miljonit 0,3 %

Juudid 15 miljonit 0,2 %

Muud 51 miljonit 1,0 %

 

Allikas: www.kotimaa24.fi

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English