Uudised ja oikumeenia

Ilmunud on Usuteadusliku Ajakirja 2012. aasta number

Akadeemilise Teoloogia Seltsi välja antava Usuteadusliku Ajakirja 2012. aasta number on ilmunud. Kui arvestada ka enne Teist maailmasõda avaldatud vihikuid, on tegemist järjekorras juba kuuekümne kolmanda numbriga. Hulk köitvaid artikleid ootab lugejaid.

Kaks esimest artiklit tegelevad Uue Testamendiga: Peeter Roosimaa vastab küsimusele „Kellena tahab Markus Jeesust esitleda?“ Randar Tasmuth aga on teemaks valinud „Pauluse inimesepildi lähtekohad ja kontaktpunktid“. Kirikulooliste artiklite hulgas on Riho Saardi „Katoliiklik vagadusvool 1970. ja 1980. aastate EELK-s“. „Piiblialane õppekirjandus usundiõpetuses: mudel analüüsimiseks“ on Silja Härmi kriitiline ülevaade piiblitemaatika käsitlemisest. Otsapidi on Piibliga seotud, ehkki tegeleb laiema teemaga ka Jaan Lahe artikkel „Rudolf Bultmann religiooniloolasena“. Elo Süld kajastab „Ettekujutusi islami paradiisist ja paradiisineitsitest ning nende seost džihaadi ja märterlusega“. Greifswaldi ülikooli süstemaatilise teoloogia professori Heinrich Asseli sulest on Tartu Ülikooli 2011. aasta Academica nädalal peetud ettekanne „Pikk tee Läände. Poliitiline teoloogia saksa luterluses aastatel 1945–1968“, mille on eestindanud Tiit Pädam.

Värskes numbris on avaldatud ka Riho Saardi arvustus „Käsiraamat kirikuajaloo allikatest“, mis analüüsib Jaakko Olavi Antila toimetatud teost Yleisen kirkkohistorian lähteet ja tutkimus. Lühiülevaate Akadeemilise Teoloogia Seltsi 2012. aasta üldkoosolekust teeb Aira Võsa. Tavapäraselt avaldatakse siin ka viimase aasta jooksul (siin alates 2011. aasta lõpust) Eesti teoloogilist haridust andvates õppeasutustes kaitstud lõputööde (bakalaureustest kuni doktoriteni) autorite ja teemade nimekirjad.

Usuteadusliku Ajakirja varasemaid numbreid alates 2000. aastast saab lugeda Akadeemilise Usuteaduse Seltsi kodulehel.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English