Arhiiv

Usupuhastus (nr 46 /26.10.2012)

Foto: Kerstin Kask

 

Ehkki usupuhastuspühani on veel mõned päevad aega, on tänane Kirik & Teoloogia number pidulik ning pühendatud reformatsiooni alguse 495. aastapäevale. Reformatsioon oli ühtaegu ootamatu ja loogiline, ühtaegu vaikne ja nii palju impulsse andev, ühtaegu paljude elu muutev ja suuri hulki külmaks jättev. Luterlus, protestantlus laiemalt, evangeelne teoloogia ja evangeelsed kirikud on praegugi ühtaegu nii omased ja ootamatud, ühtaegu sarnased ja erinevad. Ometi kuulub Eesti sellisesse kultuurisfääri, mida vaieldamatult on reformatsioon mõjutanud rohkem kui teisi, eriti meist ida ja kaugemale lõuna poole jäävaid kultuuriruume.

Tänane ajakirjanumber on eriline ka selle poolest, et pakub lugejatele tavalisest suurema hulga kirjutisi, mis kõik arutlevad usupuhastuse sisu ja tähtsuse üle. Kõigepealt toome ära esmakordselt eesti keelde tõlgitud 24 teesi, mis teadvustavad kaalutletult ja lühidalt usupuhastuse sisu. Need pärinevad Lutheri dekaadi, Saksamaal reformatsiooni 500. aastapäeva tähistamiseks loodud üritustesarja teadusnõukogu sulest.

Toimetuskolleegiumil on hea meel lisada kaks arutlust reformatsiooni olemuse kohta Eesti autoritelt, meie healt reformatsiooniloo tundjalt, Tartu Ülikooli kirikuloo dotsendilt ja EELK Ülikooli-Jaani koguduse õpetajalt Urmas Pettilt ning luterlikus meelsuses kirjutajalt, Usuteaduse Instituudi ja Teoloogia Akadeemia lektorilt ning EELK Valga praostilt Vallo Ehasalult. Samuti on kolleegiumil hea meel edastada kaks usupuhastuspüha jutlust, üks Marburgi ülikooli emeriitprofessorilt, Tartu Ülikooli audoktorilt Otto Kaiserilt ning teine Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumi liikmelt Annika Laatsilt. Terve rida sisukaid uudiseid tõmbavad tänasele numbrile joone alla.

Evangeelset meelt soovib lugejaile Kirik & Teoloogia kolleegium!

 

Tänases numbris:

Lutheri dekaad, Perspektiivid 2017. aasta reformatsiooni juubeliks.

Urmas Petti, Reformatsiooni tähendus tänapäeva kirikule.

Vallo Ehasalu, Reformatsiooni jääv väärtus.

Annika Laats, Jutlus usupühastuspühal 2012 (Rm 3:28–29).

Otto Kaiser, Usupuhastuspühajutlus (Ps 31:15–16).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English