Arhiiv

Mõtestatud muutumine (nr 45/ 19.10.2012)

Foto: Evelyn Nõmmik

 

Loodus meie ümber on kiiresti muutunud, varasügisesest helgest küllusest on saanud aeg, mil töölkäijad mõnikord ei jõua koduõue päevavalgel enam silmatagi, kui silmavad, siis näevad palju langenud lehti. Kui mõtleme käesolevale aastale, siis pakime juba mõttes asju, sest aasta lõpp pole enam kaugel. Aga uue aasta algus sunnib meid juba ennast ette valmistama uuteks mõteteks ja uuteks tegudeks.

Iseäranis kirikus valmistab lähenev kirikuaastavahetus ette pinda mõtlemaks muutustele. Miks mitte siis mõtelda ka reformide ja reformatsiooni loomuse üle laiemalt. Seda aitab meil teha Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) nõukogu kauaaegne kaaspresident ja Münsteri ülikooli süstemaatilise teoloogia professor Michael Beintkeri, kelle EKOE 7. täiskogul Firenzes 21. septembril peetud peaettekande teise osa avaldame. Reform ja vabadus, lakkamatu muutumine, mis vastutab Kristuse ja Jumala ees, peaksid olema me tegevusplaanide aluseks.

Võib-olla vajaks muutusi ka meie mõtteviis ja suhtumine, kui tõdeme, et Eesti osaleb sõjas, on viimastel aastatel lakkamatult osalenud sõjalistes konfliktides. Eesti kaitseväe peakaplan Taavi Laanepere kirjutab tänases esimeses arvamusloos teemal, mille reflekteerimine – nagu autori ise tõdebki – on jäänud Eesti ühiskonnas puudulikuks. See on mõõgameelevald, mis iseäranis kristlikus kontekstis tõstatab hulga küsimusi ning ilmalikus kontekstis palju probleeme. „Riigikogu kaudu on meil kõigil, ka kiriku liikmetel ja teoloogidel, põhimõtteliselt osa mõõgameelevallast ning ka sellega kaasnevast vastutusest,“ kirjutab Laanepere. Jääb vaid soovida, et meie ühiskond ja eriti kristlik kogukond hakkaks selgemalt mõistma sõjavastutust.

Eesti poliitilisel maastikul on muutumine ja reformid igapäevane asi. Nendele annab hinnangu aeg, ent reformidega käime ühe ja sama ühiskonna liikmetena kaasas kõik ja peame olema muutustega kursis. Eestis on käimas ka kõrgharidusreform. „Tasuta kõrgharidus!“ – kõlab paljutõotav loosung. Reformi märkimisväärsest ja tulevasi tudengikandidaate küllap rõõmustavast mõjust Tartu Ülikooli usuteaduskonnale annab kõige värskema ülevaate usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme. Kes plaanivad järgmisest õppeaastast Tartu Ülikoolis õppida, saavad juba praegu hakkata atra seadma.

Kes ei muutu, see tardub. Tardumine võib ohustada eriti mugavusele kaldujaid. Mugavusele kaldujaid on alati leidunud valitsejate ja eliidi hulgas. Valitsejaid on siis korrale kutsunud prohvetid. Nii tunnistab Vana Testament. EELK Kose ja Tuhala koguduste õpetaja Mare Palgi arutleb tänases jutluses prohveti kui sellise üle Aamose näitel.

Head mõtestatud muutumist soovib Kirik & Teoloogia toimetus.

 

Tänases numbris:

Michael Beintker, Vabad tuleviku jaoks. Evangeelsed kirikud reformi ja reformatsiooni vahel (2. osa).

Taavi Laanepere, Mõõgameelevallast.

Riho Altnurme, Kõrgharidusreform ja usuteaduskond.

Mare Palgi, Metsviigipuude vääristaja (Am 7:10-15).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English