Uudised ja oikumeenia

Luterlik Maailmaliit: Abi kõige väiksematele

Foto: LWF/M.

Humanitaarsed abiorganisatsioonid Lõuna-Sudaani osariigis Ülem-Niilusel annavad endast parima, et saada rasketes ilmastikutingimustes hakkama suurte põgenikevoogudega. Selles olukorras on eriti kaitsetud just lapsed.

Luterlik Maailmaliit, ACT-allianssi* asutajaliige, keskendab oma abi laste dramaatilisele olukorrale. Lapsed moodustavad enam kui 50%  umbes 170 000 põgenikust, kes asuvad Lõuna-Sudaani Unity ja Ülem-Niiluse osariigi põgenikelaagrites.

Alates eelmise aasta oktoobrist sunnivad konfliktid Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel ning toiduainete puudus kümneid tuhandeid inimesi põgenema oma kodust Sinise Niiluse osariigist. Paljud põgenikest on ilma täiskasvanu hooleta ja peredest eraldatud alaealised ja lapsed.

Alates juunist on saabunud põgenikelaagritesse iga päev ca 1000 põgenikku. Tuhanded on paigutatud spetsiaalselt nende tarbeks rajatud Yusuf Batil’i põgenikelaagrisse. Kuna see laager on aga juba täis, avas ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet (UNHCR) vahetus läheduses uue laagri.

Mabani maakonna põgenikelaagrites (Yusuf Batil ja Gendrassa) püüab Luterlik Maailmaliit luua lastesõbralikke ruume, kus oleks võimalik leida hoolt ja kaitset ning viia läbi koolitööd.

Paljud nendes laagrites viibivad inimesed on olnud põgenikud juba mitmeid kuid. Juulis alanud vihmaperioodil on hävitav mõju. Suurpered peavad ööd veetma märgade tekkide all, teised püüavad pahkluuni ulatuvast veest hoolimata leida kuiva kohta.

„Et kõiki neid inimesi põgenikelaagrites aidata, vajame me märkimisväärses ulatuses majanduslikku abi. Koolide ehitamisel ja kaitset vajavate laste toetamisel on iga annetus abiks“, selgitas Michael Hyden, Luterliku Maailmaliidu Ida-Aafrika programmireferent.

Koolid ja kaitse lastele

Põgenikelaagrites viibivate laste kaitsmine on raske ja mitmetahuline ülesanne. On vaja leida ja toetada hooldusperesid, kes hoolitseksid üksinda põgenikelaagrisse saabunud laste eest. Vaja on koolitada sotsiaaltöötajaid ja õpetajaid ning ehitada ruume, kus lastel oleks võimalik läbielatuga seoses abi leida ja osaleda koolitöös.

Luterlikul Maailmaliidul on hõlmavad kogemused seoses põgenikelaagrites toimuva lastekaitse ja koolitööga, seda ka naaberriikides Tšaadis, Djiboutis, Etioopias ja Keenias. „Kuigi meie tegevus Ülem-Niiluse liidumaal on uus, võime toetuda kogemustele, mida oleme kogunud missioonidel Kakumas, Dadaabis (suurim põgenikelaager maailmas) ja Djiboutis. Sealsetes põgenikelaagrites on Luterlik Maailmaliit tegutsenud juba aastaid“, ütles Hyden.

Hydeni sõnul vajab Luterlik Maailmaliit plaanitud humanitaarse abi jaoks tulevatel kuudel vähemalt 2,5 miljonit dollarit. Toetuspalve on esitatud ACT-allianssile ja ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ametile (UNHCR). Kuna aasta lõpuni on olemas umbes 30%  vajatavast summast, olevat esmajoones vajalik materjalide muretsemine ja edasisele, UNHCRi ja teiste organisatsioonidega ühiselt teostavale abitegevusele eelduste loomine.

Mabani maakond kuulub Lõuna-Sudaani vähimarenenud regioonide hulka. Vihmaperioodil pääseb sinna vaid lennuki või paadiga. Konfliktidest põhjustatud majanduskriisi äärmiselt kõrged kütusehinnad ja materjalipuudus muudavad olukorra veelgi keerukamaks ja humanitaarsed missioonid väga kulukaks, sõnas Hyden.

Lahendamata poliitilised probleemid Sudaani ja Lõuna-Sudaani vahel toovad regioonis kaasa ka keskkonnapoliitilisi tagajärgi. Põgenike kasvav arv laagrites tekitab pingeid vaesunud kohalike kogukondade ja põgenike vahel. Kasvab konkurents nappide veevarude osas ja põgenikelaagrite eluasemeteks langetatakse tuhandeid puid.

 

Allikas: Luterlik Maailmaliit – Kirikute Osadus

 

*  ACT-allianss („Action by Churches Together“) on protestantlikke ja ortodoksi kirikuid siduv ja nende abitegevust koordineeriv ühendus, millel on üle maailma üle 160 liikme, enam kui 40 000 kaastöölist ja ca 1,5 miljardi euro suurune aastaeelarve.

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English