Uudised ja oikumeenia

In memoriam Friedrich Avemarie

Judaistikat ja Uue Testamendi teadust on tabanud raske kaotus – 13. oktoobril lahkus ajast igavikku Marburgi ülikooli Uue Testamendi professor Friedrich Avemarie.

Professor Avemarie sündis 19.10.1960 Giessenis. Ta õppis teoloogiat Heidelbergi, Müncheni, Tübingeni ja Montpellier’ ülikoolide evangeelsetes usuteaduskondades ning ordineeriti 1987. a kirikuõpetajaks. Ta täiendas ennast judaistika erialal Jeruusalemma ja Berliini Vabas ülikoolis ning oli aastatel 1991–2002 teaduslikuks kaastööliseks Antiikaegse Juutluse ja Hellenistliku Religiooniloo Instituudis Tübingenis. Alates 2002. a-st kuni tänaseni oli professor Avemarie Marburgi ülikooli Uue Testamendi teaduse professor. Tema uurimisvaldkondadeks olid Pauluse teoloogia, Apostlite tegude raamat ja Rooma aegne juutlus, eriti rabiinlik juutlus ja Talmud.

Professor Avemarie kaitses doktoriväitekirja 1995. a Tübingeni ülikoolis professor Martin Hengeli juhendamisel. Tal olid tihedad kontaktid professor Hengeliga kuni viimase surmani (2009). Professor Avemarie algatusel külastas Hengel korduvalt Marburgi ülikooli ning tänu temale oli ka allakirjutanul 2005. a võimalik kuulata Marburgi ülikoolis Hengeli külalisloengut teemal „Jeesus ja naised Luuka evangeeliumis“. Prof Avemarie on kirjutanud arvukalt teaduspublikatsioone, millest olgu nimetatud tema monograafiad Martyrdom and Noble Death. Selected Texts from Graeco-Roman, Jewish and Christian Antiquity, London & New York, 2002 (kirjutatud kahasse J. W. van Henteniga), Die Taufberichte der Apostelgeschichte. Theologie und Geschichte (WUNT 139, Tübingen, 2002) ja Tora und Leben. Untersuchungen zur Heilsbedeutung der Tora in der frühen rabbinischen Literatur (TSAJ 55, Tübingen, 1996).

Möödunud kuul külastas käesolevate ridade autor Marburgi ülikooli ja osales sealsel teadlaste nõupidamisel, kus arutati Tallinna ja Marburgi ülikoolide ühise teadusprojekti käivitamist. Koosolekul osales ka professor Avemarie, kes oli väga huvitatud projektis osalemisest. Projekt on plaanis käivitada alates tulevast aastast, kuid nüüd tuleb seda teha ilma professor Avemarie’ta, kes lahkus siit maailmast oma parimas tööeas. Teda jäävad mälestama tema abikaasa ja tütred, Marburgi ülikool ja tema arvukad õpilased Saksamaal ja kogu maailmas. Ka ajakirja Kirik & Teoloogia toimetus jääb leinama silmapaistvat teadlast ja head õppejõudu.

Jaan Lahe

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English