Arhiiv

Tüdimus, küsimus ja tänu (nr 39/ 7.9.2012)

Foto: Kerstin Kask

 

Millise kirjakohaga Piiblist võidelda „hinge vastu, kes annab akeediamõttele järele ja loodab, et ta täitub tõelise tunnetuse viljadega [ka] ilma vastupidamiseta“, või „akeediamõtte vastu, mis kisub meid eemale lugemisest ja vaimulike sõnade õpetusest ja ütleb, et teatud püha esiisa tundis ainult kahtteist psalmi ja oli [ka sellisena] Jumalale meelepärane“? Nendele ja paljudele teistele küsimustele, mida esitab akeedia ehk tüdimus, on vastanud Euagrios Pontosest, 4. sajandil elanud munk, askeet ja teoloog. Selgub, et tüdimusel ja tüdimusel on vahe või et igavusel ja igavusel on vahe. Tartu Ülikooli kirikuloo teadur Marju Lepajõe annab Kirik & Teoloogia uues numbris ülevaate akeedia mõiste kujunemisest varases munkluses Euagriose ideede näitel. Toimetuskolleegiumil on rõõm edastada põhjalik artikkel vanadest asjadest, mis sisaldavad iseeneses meie kaasaja kriitikat, seda enam veel teeneka patristika ja kirikuloo uurija hoogsa mõttekäiguga vürtsitatult.

Tänases esimeses arvamusloos rõhutab Tartu Treffneri Gümnaasiumi usundiõpetuse ja filosoofia õpetaja Toomas Jürgenstein küsimise ja seega avatuse vajalikkust kirikus. Avatud silmad toovad meie kaasaja plusse ja miinuseid selgemini esile ning seega kirikule rohkem kasu kui kitsa vastustekaanoni järgi joondumine. Jumala loodud mitmekesisus pakub ainest lõputuks uurimiseks ja küsimiseks.

Tartu Ülikooli Vana Testamendi dotsent Urmas Nõmmik lähtub tänases teises arvamusloos märksõnadest „sallivuse diktatuur“, mida on viimasel ajal kiriku esindajate kirjutistes esinenud. Tähelepanek, et selline kriitiline mõistekasutus ei arvesta alati lääneliku sallivuse ideoloogia kristlike ja ajalooliste juurtega, peaks meid juhtima mõtteni jumalikust mitmekesisusest ja meie vastutustundest.

Jumaliku mitmekesisuse keskel täname ja kiidame Jumalat. EELK Lääne-Harju praost Jüri Vallsalu keskendub tänases jutluses loomulikule, sisult avarale tänulikkusele ja kiitusele, mida Jumalale suuname. Ometi võime ka oma väljendusviisis komistada ja sõnastada tänu, justkui oleks see sund. Lahendus on ehk, kui olla Jumala heategudele täiesti avatud.

Toimetuskolleegium soovib jumaliku mitmekesisuse tähelepanemist ning sellest kasvavat tänu kõikidele lugejatele!

 

Tänases numbris:

Marju Lepajõe, Tüdimusest ehk akeediast varases munkluses.

Toomas Jürgenstein, Küsivad usuinimesed.

Urmas Nõmmik, Sallivuse või sallimatuse diktatuur?

Jüri Vallsalu, Kiida, mu hing, Issandat! (Ps 103:2).

Lisaks veel täiendusi rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English