Uudised ja oikumeenia

Patriarh Bartholomeus avaldab nördimust Kreeka kirikupeade oikumeeniavastaste avalduste üle

Konstantinoopoli oikumeeniline patriarh manitses Kreeka õigeusu piiskoppe õigeusu ühtsuse nimel kokku hoidma. 30. märtsi kirjutises avaldas patriarh Bartholomeus kahetsust selle üle, et kreeka kiriku ühtsus ähvardab puruneda tänu mõnede Kreeka õigeusu kiriku juhtide avaldustele, milles mõistetakse hukka religioonidevaheline dialoog ja oikumeeniline liikumine. Nimetatud avaldused olevat patriarhi sõnul „taluvuse määra“ ületanud.

Oma avaldusega pidas patriarh Bartholomeus silmas eeskätt Pireuse metropoliiti Serafimi (Mentzelopoulos). Viimane oli esimesel Suure Paastu pühapäeval, õigeusu pühapäeval e võidupühal kuulutanud anateema all olevaks paavst Benediktus XVI nagu ka kõik „need, kes on temaga osaduses, kõik reformatsiooni hereetilised võsud, juutide rabid ja islamistid […], kõik, kes jutlustavad ja õpetavad kristlusesisese ja religioonidevahelise sünkretistliku oikumeenia kõikehõlmavat hereesiat“. Patriarh Bartholomeus avaldas selle avalduse üle sügavat muret, väites, et selliste avaldustega eksitakse õigeusu eetose vastu ning et sellelaadsed sõnavõtud võivad tuua kaasa „ettenägematuid tagajärgi nii kogu kiriku kui iseäranis meie püha õigeusu kiriku ühtsusele“. Seejuures olevat Oikumeeniline Patriarhaat ja Kreeka Õigeusu Kirik teineteist juba pikka aega „õigeusu oikumeeniliste tunnistajatena“ vastastikku toetanud nii Kirikute Maailmanõukogus kui teistes eri konfessioone ühendavates komisjonides ja organisatsioonides. Patriarh Bartholomeus kutsus kõiki piiskoppe üles „õigustamatuid ja ohtlikke avaldusi tagasi võtma ning nende vastu üles astuma“. Sellised avaldused olevat patriarhi sõnul vastuolus õigeusu kirikute poolt üheskoos langetatud otsusega võtta osa bilateraalsest ja multilateraalsest dialoogist mitte-õigeusklikega.

Samuti avaldasid Thessaloniki Aristotelese Ülikooli 28 professorit oma avalikus kirjas pühale sinodile nördimust metropoliit Serafimi ja tema mõttekaaslastest piiskoppide sõnavõttude üle. Avaliku kirja autorid leiavad, et nimetatud kirikujuhtide avaldused on vastuolus Kreeka Õigeusu Kiriku tegevusega religioonidevahelise ja õigeusu sees peetava dialoogi vallas ning võivad luua pinnase skisma tekkeks. Metropoliit Serafimi avaldustel kardetakse olevat negatiivne mõju eriti just neil maadel, mille elanikkond koosneb ülekaalukalt kas juutidest või moslemitest ning kus asuvad ühtlasi vanad õigeusu patriarhaadid. Konstantinoopoli patriarh oli samuti seisukohal, et taunivalt tuleb suhtuda ka metropoliit Serafimi poolt Serbia Õigeusu Kiriku piiskoppidekogu poolt mungaseisusse üle viidud Raška-Prizreni eelmise piiskopi Artemije (Radoslavljević) kohta kasutatud väljenditesse, milles Serafim nimetas viimast „kanooniliseks piiskopiks“, „usutunnistajaks“ ja „pühakuks“. Serafimi sõnade kohaselt olevat skismaatikute toetamine kreeka piiskoppide poolt „kohatu“.

Allikad: www.pravmir.ru, www.portal-credo.ru, ENInews.

Vaata ka

Jätkus Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku ja Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku dialoog (Kirik & Teoloogia, nr 10/ 17.2.2012).

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English