Uudised ja oikumeenia

Rahvusvaheline teaduskonverents kiriklikust noorsootööst

Foto: Eha Kraft

Neil päevil, 11.–14. aprillil, toimub Tallinnas konverents „Jätkusuutlik kristlik noorsootöö: uurimusi postsekulaarsest Euroopast“, mida korraldab ülemaailmne oikumeeniline organisatsioon Inter-national Association for the Study of Youth Ministry (IASYM, Kirikliku noorsootöö uurimise rahvusvaheline assotsiatsioon). Organisatsiooni liikmed saavad olla inimesed, kes õpivad, õpetavad või tegelevad teadustööga kirikliku noorsootöö valdkonnas.

Organisatsiooni eesmärk on arendada professionaalset kiriklikku noorsootööd ning väärtustada noorsootöötaja ametit ja tegevust kirikus. Tegeletakse nii teadustöö kui ka sellel põhineva arendus- ja koolitustegevusega.

Kui noorsootöös enamasti keskendutakse selle, kuidas midagi teha, siis IASYM keskendub küsimusele, miks midagi teha ning alles seejärel sellele, mida ja kuidas teha.

Alates 2002. aastast antakse välja akadeemilist ajakirja Journal of Youth and Theology, mis ilmub kaks korda aastas ning milles avaldatakse interdistsiplinaarseid uurimusi kiriklikust noorsootööst.

Konverentsil Tallinnas on osalejaid kolmeteistkümnelt erinevalt maalt. Üks konverentsi ettekandeid läbiv teema on kristlik identiteet, selle kujunemine, avaldumine ja tugevdamine. Mitmed ettekandjad käsitlevad vabatahtlike tegevust noorsootöös, aga ka kogudusetöös laiemalt.

Eestlastest esines ettekandega Tartu Ülikooli usuteaduskonna doktorant Allan Kährik, kes pidas ettekande üldhariduskooli, riikliku noorsootöö ja kirikliku noorsootöö kokkupuutepunktidest ning koostööst kogukonna arendamisel.

Lisainfo www.iasym.net

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English