Arhiiv

Piiripealses pingeväljas (nr 15/ 23.3.2012)

Foto: Urmas Nõmmik

 

Eelmise sajandi suurimaid teolooge Paul Tillich on kasutanud oma elu, usu ja teoloogia kohta piiri peal olemise metafoori. Piiri peal olemine tähendab rohkemal või vähemal määral pinget ühe ja teise poole vahel: uue ja vana, usu ja teaduse, soovi ja tegelikkuse, elu argipoole ja muutuste aja vahel.

Tartu Ülikooli usuteaduskonna lektor ja teadur ning EEKBL Kõrgema Usuteadusliku Seminari dotsent Ain Riistan tõstatab oma artiklis ajaloolise Jeesuse probleemi. Õigupoolest valgustab selle probleemi tekkimise ja käsitlemise lugu viimastel aastasadadel. Tänapäeva inimeste mõtted Jeesusest on tihti piiri peal, ajaloo ja usu pingeväljas. Artikkel jätkub nädala pärast.

Koeru Maarja Magdaleena koguduse hooldajaõpetaja Lea Heinaste jutluse aluseks on üks kõnekamaid piiri peal olemise tekste Piiblis: lugu Jaakobi võitlusest Jabboki jõel. Jutlus juhib meie tähelepanu meie igapäevasele elule, mis kulgeb suuremas Jumala juhtimise ja enda tahtmiste pingeväljas, kui seda mõnikord tunnistame.

Kiriku liikmetena kogeme oma elu ilmselt iga päev ka religiooni ja ühiskonna pingeväljas. Omal ja efektsel moel annab võimaluse sellise piiril olemise reflekteerimiseks usundiõpetuse olümpiaad. Sel aastal neljandat korda toimunud ettevõtmisest kirjutab Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumi usundiõpetuse ja filosoofia õpetaja Toomas Jürgenstein. Veebiajakirja Kirik & Teoloogia toimetuskolleegiumil on eriline hea meel avaldada Olga Schihalejevi nädal tagasi ilmunud artiklile lisaks tänases ja järgmises numbris usundiõpetuse olümpiaadi esseedest kolm. Esimesena mõtiskleb rituaali tähenduse üle Tartu Katoliku Kooli õpilane Maria Roberta Org.

Ent tänast ajakirjanumbrit võib lugeda ka lähtuvalt üldteemast „Vanad, keskmised ja noored“, sest mis tõestaks paremini religioossust reflekteeriva mõtte elujõulisust kui vanema põlvkonna vaimuliku jutlus, keskmise põlvkonna teoloogi artikkel ning noorema põlvkonna kooliõpilase mõtted usu ja religiooni kohta. Lisame siia juurde Ain Riistani artikli viimaseid aastasadu haarava perspektiivi, näeme ülal fotol Ambla kiriku seina ajaliku pudeneva krohvi keskelt igaviku hoonesse juhtivat roosakent hoopis teise pilguga.

 

Tänases numbris:

Ain Riistan, Jeesus ajaloo ja usu pingeväljas, 1. osa.

Toomas Jürgenstein, Usundiõpetuse olümpiaadist.

Maria Roberta Org, Olümpiaadi essee: Milleks rituaalid: usundimaailmas, ilmalikus elus, loomariigis?

Lea Heinaste, Jaakobi võitlus (1Ms 32:23–32).

Lisaks täiendused rubriiki „Uudised ja oikumeenia“.

Rubriigist „Arhiiv“ leiab ajakirja varasemate numbrite juhtkirjad koos sisukordadega ja viidetega tekstidele.

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English