Uudised ja oikumeenia

EELK partnerkiriku piiskop astub välja surmanuhtlusele määratud Iraani kirikuõpetaja eest

Kirikuõpetaja Youcef Nadarkhani poegadega (foto: Robert Reed Daly /CC)

Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop prof dr Martin Hein astub kirjas Iraani suursaadikule Saksa-maal Ali Reza Sheikh Attarile välja surma mõistetud Iraani kristlase ja kirikuõpetaja Youcef Nadarkhani eest. Hein palub suursaadikut kasutada oma mõjuvõimu Nadarkhani „koheseks ja tingimusteta“ vabastamiseks, vahendab maakiriku pressiosakond Kasselis.

Hein rõhutab, et kohtuotsus õpetaja Nadarkhani suhtes on selges vastuolus kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise paktiga, millega on liitunud ka Iraan. See pakt kohustab allakirjutanud maad tagama kitsendusteta õiguse usuvabadusele, seda ka seoses vabadusega vahetada religiooni; lisaks tulevat inimestele tagada võimalus praktiseerida oma usku nii avalikult kui ka privaatselt jumalateenistustel, religioossete tavade ja õpetuse kaudu. Piiskop meenutab oma pöördumises asjaolu, et neli miljonit muslimit, kes praeguseks Saksamaal elavad, võivad seal vabalt teostada oma usku. Usuvabaduse põhimõte peab kehtima aga kõigile inimestele. Hein küsib suursaadikult: „Kuidas te saate siis aga taluda, et maades nagu Iraan, mille valitsus tahab vastutada oma poliitilistes otsustes kõigeväelise ja halastava Jumala ees, tallatakse seda religioosset printsiipi jalge alla?“ Saksamaa Evangeelse Kiriku esindajana Euroopa Religioossete Juhtide Rahunõukogus (European Council of Religious Leaders for Peace) kinnitab piiskop Hein suursaadikule, et Iraani Islamivabariigi maine tõuseks, kui see soodustaks „vabadust armastavat ja eetiliselt vastutustundlikku religioossust“.

Iraani kristlane ja kirikuõpetaja Youcef Nadarkhani arreteeriti esimest korda aastal 2006, mil teda süüdistati „äralangemises islamiusust“. 2009 arreteeriti ta uuesti sama süüdistusega ja mõisteti surma. Sellest alates viibib ta ebainimlikes tingimustes surmamõistetute kambris.

Allikas: Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck.

Vaata meenutusena ka Euroopa Parlamendi resolutsiooni kristlaste olukorra ja usuvabaduse kohta (20. jaanuar 2011).

 

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English