Uncategorized

Kirikute Maailmanõukogu ja Globethics.net avavad globaalse veebipõhise teoloogilise andmebaasi

Kirikute Maailmanõukogu (KMN) ja Globethics.net avasid 23. septembril unikaalse ja ambitsioonika veebipõhise teoloogia andmebaasi. Selle eesmärgiks on suurendada võrdselt nii teoloogia kui seotud valdkondade uurimistulemuste kättesaadavust.

Globaalne teoloogia ja oikumeenika-alane digitaalne raamatukogu (The Global Digital Library on Theology and Ecumenism – GlobeTheoLib) sisaldab sadu tuhandeid artikleid, dokumente ja teisi materjale, millele on veebi kaudu (www.globethics.net/gtl) tasuta ligipääs kõigil registreeritud kasutajatel.

„Aeg on küps, et käivitada uus oikumeeniline teoloogia-alaste materjalide jagamise mudel, valmistamaks maailma kristlaskonda ette 21. sajandiks,“ ütles KMN peasekretär dr Olav Fykse Tveit.

GlobeTheoLib kasutab uusi digitaalseid mudeleid infovahetuseks, et teha nn lõunapoolkera teoloogilised uurimused ja materjalid nähtavamaks ja kättesaadavamaks üle rahvuste, kultuuride ja denominatsioonide piiride. Raamatukogu kasutab Genfis asuva organisatsiooni Globethics.net veebiplatvormi, mis haldab globaalset eetika-alast digitaalset raamatukogu, kus on täistekstidena üle 650 000 dokumendi.

GlobeTheoLib annab ligipääsu ajakirjadele, raamatutele, koolitusmaterjalidele, doktoriväitekirjadele teoloogia ja oikumeenika alal. Registreeritud kasutajatel on võimalus üleslaadida ja lugejatega üle maailma jagada ka oma materjale ja publikatsioone.

Projekti juhib konsortsium, mille liikmeteks on teoloogiliste raamatukogude ja seminaride ühendused, aga ka misjoniorganisatsioonid, sihtasutused, regionaalsed oikumeenilised organisatsioonid jt. Projekti kaasalgatajaks ja ettevalmistajaks on KMN Oikumeenilise Teoloogilise Hariduse programm.

„GlobeTheoLib pakub uue ja loomingulise võimaluse edendada teoloogia-alase teadmuse jagamist kiiresti kasvavate lõuna- ja põhjapoolkera kirikute ning teoloogiliste institutsioonide vahel,“ ütles dr Dietrich Werner, Oikumeenilise Teoloogilise Hariduse programmi projektijuht.

GlobeTheoLib kogu on pärit põhiliselt neljast allikast: kirjastajad, kellelt GlobeTheoLib on saanud õiguse avaldada nende materjale registreeritud kasutajatele; kiirelt kasvavad avatud ligipääsuga digitaalsed repositooriumid; partnerinstitutsioonid, kes on avanud ligipääsu oma materjalidele ja registreeritud kasutajad, kes on oma materjale kogusse üles laadinud.

Allikas: European Protestant News Network

Print Friendly, PDF & Email

Iganädalane uudiskiri

Toeta ajakirja ilmumist!

English